× Upozornění S ohledem na situaci v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 přijímá Pohřební ústav pro malá zvířata Pet-pieta následující opatření: Při žádosti o vyzvednutí zesnulého zvířátka v domácnosti se budou pracovníci dispečinku pohřební služby dotazovat volajících, zdali se na majitele nebo jiné osoby v domácnosti nevztahují karanténní opatření a jestli tyto osoby nevykazují známky respiračního onemocnění. Jsme schopni, za velmi přísných opatření, zajistit odvoz zesnulého zvířátka i z domácnosti, která se nachází v karanténě. Za stejně přísných pravidel a opatření jsme schopni zajistit i eutanasii zvířátka v karanténním prostředí. V těchto případech je nutné počítat s vyšší cenou, cena bude sdělena majiteli zvířátka předem podle aktuální situace. Děkujeme za pochopení. Veškerá opatření jsou platná od 13.3.2020 do odvolání.

Garance

Unikátní systém GARANCE zajišťuje, že máte vždy 100% jistotu, že je Vaše zvířátko při žehu v kremační peci samo a že Vy poté dostanete popel pouze svého miláčka. Při příjmu dostane zvířátko unikátní kód, který jej pak provází celou dobu od uložení do chladicího boxu až po vsyp popela do urničky. Stejný kód jako je v dokumentaci, je i na kremačním kamenu, který je u zvířátka po celou dobu, dokonce i v kremační peci. Kámen je vyroben tak, že vydrží vysokou teplotu. Poté je kámen s kódem u popela při chladnutí a je i s popelem vsypán do urny. Nikdy tak nemůže dojít k záměně - vždy podle kódu víme, který popel patří k jakému zvířátku.

Každá kremace je zaznamenána kamerou, která snímá pec a záznam prokazuje, že bylo zvířátko v peci samo a že se jedná o Vaše zvířátko. Záznam z kremace Vám v případě zájmu zašleme kdykoliv zdarma na email.

Tento systém byl vyvinut Krematoriem zvířat Praha a začali jsme jej používat jako první v ČR.

POSTUP KREMACE S GARANCÍ

Každá kremace je zaznamenána kamerou a uložena v systému. Kamera snímá pec a záznam prokazuje, že je zvířátko v peci vždy samo. Záznam můžete obdržet zdarma na email.

Při příjmu dostane zvířátko unikátní kód, který jej provází celou dobu. Stejný kód jako na dokumentech je i na kremačním kameni. Ten odolá vysokým teplotám a putuje se zvířátkem.

Unikátní kód je i na speciálním vaku, ve kterém je uloženo zvířátko ve chladicím boxu. Ve vaku je také kremační kámen.

Kremační kámen s kódem je se zvířátkem i při kremaci v peci.

Poté je kámen i s popelem při chladnutí ve speciální nádobě.

Nakonec je i s popelem vložen do urny a Vy máte 100% jistotu, že dostanete popel svého miláčka.