Další služby

OSTATNÍ SLUŽBY

Zde naleznete všechny ostatní služby kromě kremace a pohřbení , které můžeme pro vašeho zesnulého mazlíčka udělat.

ODVOZ K ASANACI – KAFILERIE

V tomto případě upozorňujeme, že se nejedná o pietní službu!

Jde o převoz uhynulého zvířete k hromadné průmyslové likvidaci. Pokud si tuto službu budete přát, naše posádka u vás vyzvedne zvířátko, vyplní přepravní doklady na VŽP  a zvířátko odveze do hromadného mrazícího boxu. Odtud pak zvířátka odváží nákladní vůz určený k přepravě kadáverů. V asanačním podniku (kafilerii) pak tato zvířata spolu s uhynulými hospodářskými zvířaty, zbytky z kuchyní a dalšími živočišnými produkty rozemelou a tepelně zpracují. Takto zpracovaná hmota se pak likviduje v cementárnách apod.

 

PITVA VE STÁTNÍM VETERINÁRNÍM ÚSTAVU

Pokud si budete přát z nějakého důvodu pitvu zvířátka, ať už pro stanovení příčiny úmrtí nebo  například pro podezření z otravy, zavolejte nám a my vše zařídíme. Naše posádky vozí vždy s sebou originální žádanky SVÚ, vyplní ji s Vámi podle Vašich požadavků, se Státním veterinárním ústavem vše vykomunikujeme  a zvířátko tam převezeme. Tato služba funguje nonstop, tedy i o víkendech, svátcích nebo v nočních hodinách. Aby mohla být pitva zvířátka a její závěry co nejobjektivnější, je nutné, aby se zesnulé zvířátko dostalo co nejdříve do chladícího boxu, kterým disponuje jak naše firma, tak Státní veterinární ústav.

Pokud tuto službu zařizujeme oficiálně my jako Pohřební služba, je možné následně zvířátko po provedené pitvě v SVÚ vyzvednout a následně  provést individuální kremaci. 

ULOŽENÍ ZVÍŘÁTKA V HLUBOKOMRAZÍCÍCH BOXECH

Pokud chcete vaše zvířátko odvézt například na váš pozemek k pohřbení nebo chcete kremaci či pohřeb na hřbitově a nemáte možnost vše zařídit ihned, například z důvodu nemoci  či dovolené, nevadí. Rádi vám vaše zvířátko uchováme v našich mrazících boxech, při teplotě -25 stupňů, kde může být bez problémů i několik týdnů či měsíců. Zvířátko je uloženo do plastového vaku na zesnulé a takto zabalené a pečlivě popsané je pod naším dohledem uloženo.

Uchování zvířátka v boxu je placenou službou v případě, že si zvířátko chcete následně vyzvednout a odvézt. V případě kremace nebo pohřbu je zdarma a je součástí této služby.

PŘEVOZ ZVÍŘETE K POHŘBENÍ NA VÁŠ POZEMEK

Samozřejmostí je převoz tělíčka na jakékoliv místo v ČR. Zajišťujeme pouze dopravu, nikoli výkop hrobu ani jeho zasypání. Vzhledem k předpisům, které platí od července 2014, nám musí majitel, jehož zemřelé zvířátko necháváme po eutanasii doma nebo které převážíme na soukromý pozemek k pohřbení , podepsat souhlas, že zvířátko pohřbí v souladu s těmito novými předpisy. Pro lepší přehled nejdůležitější podmínky dle nového znění zákona uvádíme zde.

VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY PRO MÍSTO ULOŽENÍ KADÁVERU ZVÍŘETE V ZÁJMOVÉM CHOVU

Místo uložení kadáveru musí být vzdáleno od:

vodního zdroje (i užitková voda) 100 m
nejbližší stavby pro bydlení, rekreaci apod. 200 m
pozemní komunikace 100 m
hranice sousedních pozemků 50 m
  • Místo uložení kadáveru nesmí kontaminovat vodní zdroje,
  • na místo uložení kadáveru lze uložit kadáver pouze na tlecí dobu minimálně 10 let,
  • obal kadáveru musí být v půdě rozložitelný a nesmí poškodit životní prostředí,
  • kadáver zvířete musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním prostředkem,
  • místo uložení kadáveru musí být nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení,
  • místo uložení kadáveru musí být zajištěno proti vniknutí zvířat.

Tyto podmínky je nutné dodržet při pohřbívání pejsků, kočiček i jiných mazlíků na vašem pozemku.