× Upozornění S ohledem na situaci v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 přijímá Pohřební ústav pro malá zvířata Pet-pieta následující opatření: Při žádosti o vyzvednutí zesnulého zvířátka v domácnosti se budou pracovníci dispečinku pohřební služby dotazovat volajících, zdali se na majitele nebo jiné osoby v domácnosti nevztahují karanténní opatření a jestli tyto osoby nevykazují známky respiračního onemocnění. Jsme schopni, za velmi přísných opatření, zajistit odvoz zesnulého zvířátka i z domácnosti, která se nachází v karanténě. Za stejně přísných pravidel a opatření jsme schopni zajistit i eutanasii zvířátka v karanténním prostředí. V těchto případech je nutné počítat s vyšší cenou, cena bude sdělena majiteli zvířátka předem podle aktuální situace. Děkujeme za pochopení. Veškerá opatření jsou platná od 13.3.2020 do odvolání.

Fotogalerie

Budova krematoria


Recepce


Obřadní síň s možností promítání vlastních fotografií nebo vide během rozloučení


Strom vzkazů a lístek se vzkazem a obrazovka k promítání vlastních fotografií a videa v obřadní síni


Váha, kremační pec a chlazení popela


Kremulátor a vsyp do urny


Chladící místnost, sledování průběhu kremace, místnost obsluhy, jednací sál a kamerový záznam kremace